The Pilot and His Wife

The Pilot and His Wife

About this book

Jonas Lies sjørromaner fulgte etter romanene fra Nord-Norge, og de gjorde ham så populær og avholdt langs vår lange kyst at han – etter hva som ble påstått – aldri fikk lov til å betale for seg på et norsk dampskip, og at det i mange år ble en mote å kalle fine, nye skuter «Jonas Lie». Til sjøfortellingene hører Losen og hans hustru, som kom første gang i 1874, da Jonas Lie var 41 år gammel. Som et friskt og salt havsens vær kom denne mesterlige romanen i sin tid stormende inn i vår litteratur, og gjennom alle senere tider har den hevdet sin plass some en av Jonas Lies mest populære romaner. Skildringen av losen, «den mørkskjeggede Saøve Kristiansen fra Merdø» og han hustru er noe av det fineste og mest fengslende Jonas Lie har skrevet. Det er romanen om to mennesker som elsker hverandre, men uten åpenhet og full tillit; så blir det kamp, ulykke, stadig spenning, – helt ti det siste dramatiske oppgjør, som utløser spenningen og skaper ny lykke i losens hjem. Losen og hans hustru er en stor og gripende roman. Full av dramatiske hendelser og frisk sjøluft fengsler den like sterkt i dag som den gang den utkom for første gang.

Comments