Sokrateen puolustuspuhe

Sokrateen puolustuspuhe

About this book

Lahde: Wikipedia. Sivut: 23. Luvuissa: Sokraatikot, Sokraattinen menetelma, Ksenofon, Sokraattinen ongelma, Sokrateen daimonionista, Sokrateen puolustuspuhe, Sokraattinen dialogi, Ksanthippe, Meletos, Menedemos Eretrialainen, Khairefon, Anytos, Sokraattinen ironia, Socratis et Socraticorum Reliquiae, Aristippos, Faidon, Eukleides Megaralainen, Kebes, Stilpon, Aiskhines, Lykon, Simmias, Simon, Kriton, Glaukon, Aleksamenos Teoslainen. Ote: Sokrates (muinaiskreikaksi, 470/469 eaa.-399 eaa.) oli antiikin Kreikassa Ateenassa asunut filosofi. Han on yksi kaikkien aikojen merkittavimpia filosofeja, ja haneen viitataan usein koko lansimaisen filosofian isana. Sokrates hylkasi esisokraatikoiksi kutsuttujen edeltajiensa luonnonfilosofiset pohdiskelut ja suuntasi tutkimuksensa ihmisten elamantapoihin. Han kyseenalaisti ihmisten totunnaiset kasitykset ja pyrki kyselemalla loytamaan maaritelmia erilaisille kasitteille, kuten hyve ja oikeudenmukaisuus. Sokrateelle tieto ja hyve liittyivat laheisesti yhteen; han esimerkiksi katsoi, etta jos ihminen tunsi hyveen kasitteen, han teki automaattisesti sita, mika on hyvaa. Sokrates ei perustanut mitaan omaa koulukuntaa, mutta houkutteli ymparilleen joukon oppilaita ja ihailijoita, joista tunnetuin on Platon. Opetuksiaan Sokrates ei kirjoittanut muistiin, eika han jattanyt jalkeensa muitakaan kirjoituksia; sen sijaan han opetti dialektiikan avulla kayttaen niin sanottua sokraattista menetelmaansa. Hanen oppilaansa kuitenkin kirjoittivat useita sokraattisia dialogeja, joiden keskushahmona Sokrates esiintyy. Tunnetuimpia naista ovat Platonin dialogit. Sokrates vaikuttaa vaittaneen, ettei han tieda itsekaan mitaan, mutta ainakin han tietaa sen, ettei tieda mitaan (mista on peraisin sanonta "tiedan, etten tieda mitaan"). Koska Sokrateen tyylina oli haastaa tinkimattomasti ihmiset perustelemaan tietovaitteensa ja myontamaan tietamattomyytensa, han sai seka vihollisia etta ystavia. Lopulta hanet tuomittiin kuolemaan. Sokrates on henkilona...

Comments